wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Ogólne warunki gwarancji
Kategorie
Waluta
Producenci

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji

 

 

1. Udziela się gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie fabrycznie nowego urządzenia na okres 24 miesięcy (12 miesięcy dla firm) na terenie Polski.

2. Data, od której obowiązuje gwarancja, jest datą wystawienia dokumentu sprzedaży, paragonu lub faktury VAT.

3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane, w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia pod adres firmy sprzedającej.
4. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć produkt do punktu sprzedaży. Po wykonaniu naprawy produkt zostanie wysłany reklamującemu na koszt gwaranta.
5. Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie trnapsortu.
6. Reklamujący odpowiada za zaginięcie urządzenia w czasie dostarczania, gwarant zobowiązuje się dostarczyć naprawione urządzenie do reklamującego i odpowiada za zaginięcie urządzenia w czasie transportu.
7. W okresie gwarancyjnym wadliwy sprzęt zostanie bezpłatnie naprawiony, lub wymieniony przez gwaranta na taki sam, wolny od wad. W przypadku gdy naprawa. bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty, lub wyboru innego sprzętu o podobnych walorach i specyfikacji. Ewentualna różnica pieniężna zostanie uregulowana przez gwaranta, bądź przez reklamującego, w zależności od kosztu wybranego przez reklamującego przedmiotu.
8.Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
9. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek:

  • Samowolnych, dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
  • Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia sprzętu.
  • Przechowywania i konserwacji urządzenia oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
  • Obniżenie się jakości produktu spowodowane naturalnym procesem zużycia np. ścierania się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowanie, pęknięcie itp.
  • Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

10. Gwarancja na zestawy DIY (do samodzielnego montażu) obejmuje poszczególne części, a nie całe urządzenie.

11.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.blackfrog.pl prowadzony jest przez WOJCIECHA GURDKA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WOJCIECH GURDEK KARAMBOLA wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Zacisze 112, 32-650 Kęty, NIP: 5492141185, REGON: 122539581, adres poczty elektronicznej: sklep@blackfrog.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +(48) 692 488 857.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Okazje.info.pl
Pobieranie danych...